Hlavní obsah

reír

Tranzitivní sloveso

Vyskytuje se v

abajo: río abajopo proudu řeky

almeja: almeja de ríoškeble říční

carcajada: reírse a carcajadashlasitě se smát

echar: echarse a reírdát se do smíchu, rozesmát se

río: brazo del ríoříční rameno

arriba: río arribaproti proudu řeky

reír: reír(se)de/por/con alg(n) smát se komu/čemu