Hlavní obsah

pesado

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

pesar: a pesar denavzdory, (i) přes, přestože

alzamiento: sport. alzamiento de pesovzpírání

broma: broma pesadašpatný žert

bruto: peso brutobrutto, hrubá hmotnost včetně obalu

levantamiento: sport. levantamiento de pesasvzpírání disciplína

ligero: sport. peso ligerolehká váha

molecular: peso molecularmolekulová hmotnost

mosca: sport. peso moscamuší váha v boxu

pésame: dar el pésamekondolovat, projevit soustrast

peso: a pesona váhu prodávat zboží

sueño: sueño ligero/pesadolehký/hluboký spánek

exceso: exceso de pesonadváha

a: a pesar de ello, aún así, sin embargoa přece, a přesto

bombardér: bombardero pesadotěžký bombardér

čistý: peso netočistá váha

dotěrný: persona pesada, expr. chinche , pelmazo , paliza(s) dotěrný člověk

hmotnost: peso total del vehículotech. celková hmotnost vozidla

lehký: peso ligerosport. lehká váha

projevit: dar el pésame a algnprojevit komu soustrast

průmysl: industria ligera/pesadalehký/těžký průmysl

přesto: aunque, a pesar de quepřesto, že

přibýt: aumentar de pesopřibýt na váze

přibývat: aumentar de pesopřibývat na váze

soustrast: dar el pésameprojevit soustrast

těžký: artillería pesadavoj. těžké dělostřelectvo

účast: dar el pésameprojevit účast soustrast

váhový: peso sport. váhová kategorie

vrh: lanzamiento de pesovrh koulí

živý: peso vivoživá váha u dobytka ap.

kavalerie: caballería pesadatěžká kavalerie

nabrat: aumentar/ganar el peso, engordarnabrat na váze

ubírat: perder pesoubírat na váze

váha: engordar, aumentar/ganar el pesopřibrat na váze

vážit: ¿Cuánto pesa?Kolik to váží?

balvan: ¡Se me quitó un (gran) peso de encima!To mi spadl balvan ze srdce!

spadnout: quitársele a algn un peso de encimaspadnout komu kámen ze srdce