Hlavní obsah

persona

Vyskytuje se v

dotěrný: dotěrný člověkpersona pesada, expr. chinche , pelmazo , paliza(s)

druhý: ling. druhá osobasegunda persona

duše: spřízněná dušepersona afín

mezi: mezi čtyřma očima beze svědkůde persona a persona, en privado

někdo: někdo nějaký člověkuna persona, un hombre

omezený: omezený člověkpersona ignorante, analfabeto

osoba: nezpůsobilá osoba z důvodu fyzického nebo duševního stavupersona incapacitada

právnický: práv. právnická osobapersona jurídica

pravý: člověk na pravém místěpersona en su lugar

vyřídit: vyřídit osobněarreglar en persona

jiný: někdo jinýalgún otro, otra persona

oprávnění: oprávnění zastupovat druhou osobuautorización para representar a otra persona

vstup: Nepovolaným vstup zakázánEntrada prohibida a personas no autorizadas

jurídico: právnická osobapráv. persona jurídica

discapacidad: osoba se zdravotním postižením, postiženýpersona con discapacidad

refugiado: uprchlíci, utečencipersonas refugiadas

persona: sám, osobněen persona