Hlavní obsah

palabra

Podstatné jméno ženské

  1. slovopalabra claveklíčové slovopalabra compuesta/derivadasložené/odvozené slovopalabra gruesasprosté slovopalabra ociosaplané slovo, slovo do větrupalabras al aireslova do větru
  2. řeč
  3. vyjadřování, mluvenípalabra (de honor)čestné slovohovor. palabra de reyčestné slovo, čestné pionýrské
  4. Palabra círk.Slovo Syn boží
  5. palabras (prázdná) slova, kecy, tlachání

Vyskytuje se v

extensión: en toda la extensión de la palabradoslova, v plném slova smyslu

facilidad: facilidad de palabravýřečnost, výmluvnost

maltratar: maltratar de palabra a algnnadávat komu

poco: en pocas palabraskrátce, stručně

provocativo: palabras provocativasprovokativní slova poznámka ap.

clase: ling. clases de palabrasslovní druhy

boží: Slovo Božípalabra de Dios

čestný: čestné slovopalabra de honor/caballero

držet: držet slovocumplir/guardar la palabra

inverze: ling. inverze pořádku slovinversión del orden de palabras

klíčový: klíčové slovopalabra clave

od, ode: slovo od slovapalabra por palabra

parazitní: ling., přen. parazitní slovapalabras parásitas

pořádek: ling. pořádek slovorden de palabras

požádat: požádat o slovopedir la palabra

převrátit: převrátit slovosledinvertir el orden de palabras

přihlásit se: přihlásit se o slovopedir la palabra

řeč: zahajovací/závěrečná řečpalabras inaugurales/finales

sdružený: ling. sdružené pojmenování souslovígrupo de palabras

slovní: ling. slovní druhyclases de palabras

slovní: slovní hříčkajuego de palabras

slovo: čestné slovopalabra de honor

slovo: dodržet/porušit (dané) slovocumplir/quebrar su palabra

sprostý: sprosté slovopalabra gruesa, palabrota

tvoření: ling. tvoření slovformación de palabras

zkratka: ve zkratceen pocas palabras, en breve

dodržet: dodržet slib/slovocumplir la promesa/palabra

hříčka: slovní hříčkajuego de palabras

krátce: krátce řečenoen pocas palabras

mezera: mezera mezi slovyespacio entre las palabras

nedodržet: nedodržet své slovono cumplir/faltar a su palabra

planý: planá slovapalabras vacías

věřit: Nevěřím ti ani slovo.No te creo ni una palabra.

polykat: polykat slova nesrozumitelně vyslovovatcomerse las palabras

poslední: mít poslední slovotener la última palabra

poslouchat: poslouchat koho na slovobeber las palabras de algn

schopný: nebýt schopen slovaquedarse mudo/sin palabras

slovo: Už ani slovo!¡Ni una palabra más!

slovo: chytat koho za slovotomarle la palabra a algn

stříbro: Mluviti stříbro, mlčeti zlato.En boca cerrada no entran moscas., La palabra es plata y el silencio es oro.

širší: v širším slova smysluen el sentido amplio de la palabra

ústa: dát si pozor na ústatener cuidado con las palabras