Hlavní obsah

palabra

Podstatné jméno ženské

  1. slovopalabra claveklíčové slovopalabra compuesta/derivadasložené/odvozené slovopalabra gruesasprosté slovopalabra ociosaplané slovo, slovo do větrupalabras al aireslova do větru
  2. řeč
  3. vyjadřování, mluvenípalabra (de honor)čestné slovohovor. palabra de reyčestné slovo, čestné pionýrské
  4. Palabra círk.Slovo Syn boží
  5. palabras (prázdná) slova, kecy, tlachání

Vyskytuje se v

palabra: PalabraSlovo Syn boží

facilidad: facilidad de palabravýřečnost, výmluvnost

maltratar: maltratar de palabra a algnnadávat komu

poco: en pocas palabraskrátce, stručně

provocativo: palabras provocativasprovokativní slova poznámka ap.

clase: ling. clases de palabrasslovní druhy

boží: palabra de DiosSlovo Boží

čestný: palabra de honor/caballeročestné slovo

držet: cumplir/guardar la palabradržet slovo

inverze: inversión del orden de palabrasling. inverze pořádku slov

klíčový: palabra claveklíčové slovo

od, ode: palabra por palabraslovo od slova

parazitní: palabras parásitasling., přen. parazitní slova

pořádek: orden de palabrasling. pořádek slov

požádat: pedir la palabrapožádat o slovo

převrátit: invertir el orden de palabraspřevrátit slovosled

přihlásit se: pedir la palabrapřihlásit se o slovo

řeč: palabras inaugurales/finaleszahajovací/závěrečná řeč

sdružený: grupo de palabrasling. sdružené pojmenování sousloví

slovní: clases de palabrasling. slovní druhy

slovo: palabra de honorčestné slovo

sprostý: palabra gruesa, palabrota sprosté slovo

tvoření: formación de palabrasling. tvoření slov

zkratka: en pocas palabras, en breveve zkratce

dodržet: cumplir la promesa/palabradodržet slib/slovo

hříčka: juego de palabrasslovní hříčka

krátce: en pocas palabraskrátce řečeno

mezera: espacio entre las palabrasmezera mezi slovy

nedodržet: no cumplir/faltar a su palabranedodržet své slovo

planý: palabras vacíasplaná slova

věřit: No te creo ni una palabra.Nevěřím ti ani slovo.

polykat: comerse las palabraspolykat slova nesrozumitelně vyslovovat

poslední: tener la última palabramít poslední slovo

poslouchat: beber las palabras de algnposlouchat koho na slovo

schopný: quedarse mudo/sin palabrasnebýt schopen slova

stříbro: En boca cerrada no entran moscas., La palabra es plata y el silencio es oro.Mluviti stříbro, mlčeti zlato.

širší: en el sentido amplio de la palabrav širším slova smyslu

ústa: tener cuidado con las palabrasdát si pozor na ústa

extensión: en toda la extensión de la palabradoslova, v plném slova smyslu