Hlavní obsah

pětka

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (číslice) cinco m
  2. hovor.(co je jí označeno) cinco mhovor.(v ragby) try mběžet pětku 5 kilometrůcorrer los cinco kilómetros, (závod) correr la carrera de cinco kilómetroshovor. jet pětkou tramvají ap.tomar el cinco
  3. (známka ve škole) insuficiente m
  4. hovor.(pětice) grupo m de cinco, quinteto m

Vyskytuje se v

pěna: jabonadura mýdlová pěna

celá: dos coma cincodvě celé pět

minuta: Son las doce menos cinco (minutos).Za pět minut bude dvanáct.

odpoledne: a las cinco de la tardev pět hodin odpoledne

pětka: correr los cinco kilómetros, závod correr la carrera de cinco kilómetrosběžet pětku 5 kilometrů

rovnat se: Tres y dos son cinco.Tři plus dvě se rovná pět.

vynásobit: multiplicar por cincovynásobit pěti

ztloustnout: Engordó cinco kilos.Ztloustla o pět kilo.

deset: ir de mal en peor, ir de Guatemala a Guatepeorjít od desíti k pěti

dvanáct: en el último momentoza pět minut dvanáct

k, ke, ku: ir de mal en peor, andar de (capa) caídajít od desíti k pěti čím dál hůř

od, ode: andar/ir de mal en peor/de capa caídajít od desíti k pěti čím dál hůř

sbalit: liar/recoger los bártulossbalit si svých pět švestek

smysl: tener la cabeza en su sitiomít všech pět (smyslů) pohromadě

a: a las cincov pět (hodin)

afeitar: espuma de afeitarpěna na holení

espuma: espuma de afeitarpěna na holení

pět: a las cincov pět hodin