Hlavní obsah

número

Podstatné jméno mužské

  1. mat.číslonúmero compuestosložené číslonúmero decimaldesetinné číslonúmero enterocelé číslonúmero fraccionariozlomeknúmero imparliché číslonúmero naturalpřirozené číslonúmero parsudé číslonúmero positivokladné číslonúmero primoprvočíslonúmero simplejednoduché číslo
  2. číslice
  3. množství, počet
  4. velikost oděvu ap., číslo pokoje ap.
  5. los do tomboly ap.
  6. pořadí ve frontě ap.
  7. hovor.divadlo, divadýlko, scéna na ulici ap.

Vyskytuje se v

abstracto: mat. número abstractoabstraktní číslo

arábigo: número arábigoarabská číslice

atómico: número atómicoatomové číslo

imaginario: mat. número imaginarioimaginární číslo

real: mat. número realreálné číslo

calzar: ¿Qué número calzas?Jak velkou máš nohu?

arabský: número arábigoarabská číslice

celý: número enteromat. celé číslo

číslice: número arábigoarabská číslice

číslo: número atómico/cuánticofyz. atomové/kvantové číslo

desetinný: números decimalesdesetinná čísla

kardinální: número cardinalmat. kardinální číslo

kladný: número positivokladné číslo

konstantní: número constantemat. konstantní číslo

lichý: número imparmat. liché číslo

osa: línea de númerosmat. číselná osa

převést: convertir fracciones en números decimalespřevést zlomky na desetinná čísla

přirozený: número naturalmat. přirozené číslo

racionální: número racionalmat. racionální číslo

římský: número romanořímská číslice

výherní: lista de números premiadosvýherní listina

záporný: número negativozáporné číslo

omezený: número limitado, kniž. númerus clausus omezený počet

počet: número de habitantespočet obyvatel

splést si: Me he equivocado de número.Spletl jsem si číslo.

telefonní: lista de números telefónicostelefonní seznam v mobilu ap.

třída: Es el número uno.Je to třída.

ubýt: Ha disminuido el número de los parados.Ubylo nezaměstnaných.

umocnit: elevar un número a dosumocnit číslo na druhou

velikost: número de zapatosvelikost obuvi

número: número compuestosložené číslo