Hlavní obsah

římský

Přídavné jméno

  • romanořímská číslicenúmero m romanořímská číselná soustavanumeración f romanaŘímská říšeImperio m romano

Vyskytuje se v

řeckořímský: řecko-římskýválka ap. greco-romano

číslice: římská číslicenúmero romano

impérium: Římské impériumImperio romano

kurie: moc římské kuriepoder de la curia romana

říše: Římská říšeImperio romano

svatý: hist. Svatá Říše ŘímskáSacro Imperio Romano

řeckořímský: řecko-římská válkaguerra greco-romana

germánico: Sacro Imperio Romano GermánicoSvatá říše římská národa německého

imperio: Imperio romanořímská říše

romano: Imperio romanořímská říše