Hlavní obsah

osa

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (rotujícího útvaru) eje mfyz. osa otáčeníeje m de rotaciónzemská osaeje m de la Tierra
  2. (souměrnosti) eje m(tělesa) diámetro mminer. optická osaeje m ópticogeom. osa souměrnostieje m de simetría
  3. (střed) eje m
  4. (k určení růz. vztahů) eje m, línea fmat. číselná osalínea f de númerosfyz. osa čočkyeje m de la lentegeom. osa souřadniceje m de coordenadas
  5. (kola ap.) eje m(čep) pivote m

Vyskytuje se v

marino: lachtanlobo/león/oso marino

oso: Velká medvědiceOsa Mayor

panda: medvídek pandaoso panda

peluche: plyšový medvědoso de peluche

polar: lední medvědoso polar

rotación: eje de rotaciónosa otáčení

simetría: geom. eje de simetríaosa souměrnosti

cachorro: medvíděcachorro de oso

pardo: medvěd hnědýoso pardo

hnědý: zool. medvěd hnědýoso pardo

lachtan: lachtan medvědíoso marino

lední: zool. lední medvědoso polar

medvídek: medvídek koala/pandaoso koala/panda

osa: eje de rotaciónfyz. osa otáčení

vertikální: eje verticalgeom. vertikální osa

volný: eje librefyz., tech. volná osa

zemský: eje de la Tierraastrol. zemská osa

štěstí: Odvážnému štěstí přeje.Al hombre osado, la fortuna le da la mano.

hormiguero: mravenečníkoso hormiguero