Hlavní obsah

přirozený

Přídavné jméno

  1. (daný přírodou) naturalpřirozená inteligenceinteligencia f naturalpřirozená smrtmuerte f naturalmat. přirozené číslonúmero m naturalling. přirozený rodgénero m natural
  2. (nevytvořený uměle) natural
  3. (nestrojený) natural(chování ap.) espontáneo(nenucený) desenvuelto
  4. (obvyklý, normální) natural, común, normal

Vyskytuje se v

číslo: přirozené číslonúmero natural

logaritmus: přirozený logaritmuslogaritmo natural

nepřirozený: nepřirozená smrt násilnámuerte no natural

přirození: mužské/ženské přirozenísexo masculino/femenino

přírůstek: přirozený přírůstekcrecimiento natural

smrt: přirozená/násilná smrtmuerte natural/violenta

světlo: přirozené světloluz natural

výběr: přírodní/přirozený výběrselección natural

imunita: vrozená/přirozená/získaná imunitainmunidad innata/natural/adquirida

luz: sluneční/přirozené/přírodní světloluz natural

muerte: přirozená smrtmuerte natural

número: přirozené číslonúmero natural

selección: přírodní/přirozený výběr přírodní proces, podle Darwinabiol. selección natural

přirozený: mat. přirozené číslonúmero natural