Hlavní obsah

guarda

Vyskytuje se v

guardar: día de guardarden pracovního klidu

guardar: guardar camaležet v posteli nemocný ap.

ángel: ángel custodio/de la guardaanděl strážný

cama: estar en/guardar camaležet v posteli nemocný

consecuencia: guardar consecuenciaodpovídat, být v souladu v logickém důsledku

memoria: guardar en la memoriapamatovat si

celibato: guardar celibatododržovat celibát

compostura: guardar/mantener la composturachovat se slušně, zachovat klid

secreto: guardar un secretozachovat tajemství

silencio: guardar silenciobýt zticha

silencio: guardar un minuto de silenciodržet minutu ticha

guardar: hovor. guardarse las espaldaskrýt si záda

anděl: anděl strážnýángel custodio/de la guarda

být: být v posteli nemocný ap.guardar cama

dodržet: dodržet formalityguardar ceremonia

držet: držet slovocumplir/guardar la palabra

figura: hlídat si figuruguardar la línea

linie: držet (štíhlou) liniiguardar la línea

minuta: držet minutu tichaguardar un minuto de silencio

pánbůh: Pánbůh tě opatruj.Dios te guarde.

pes: hlídací pesperro guardián, perro de guarda

přidělit: přidělit do opatrovnictví komuatribuir la guarda y custodia a algn

bokem: dát (si) bokem peníze ap.poner al lado, poner aparte, apartar, guardar

tajemství: zachovat tajemstvíguardar secreto

udržet: udržet tajemstvíguardar secreto

uchovat: uchovat si vzpomínku na koho/coguardar un recuerdo de alg(n)

uložit: výp. uložit dataguardar los datos

zticha: být ztichaguardar silencio

krýt: hovor. krýt si zádaguardarse/cubrirse las espaldas

mít se: mít se na pozoruestar al acecho, guardarse, tener cuidado

zámek: mít pod zámkemguardar bajo llave