Hlavní obsah

condicional

Vyskytuje se v

modo: (modo) indicativo/subjuntivo/condicional/imperativooznamovací/spojovací/podmiňovací/rozkazovací způsob

oración: oración condicionalvěta podmínková

podmínečný: libertad condicionalpráv. podmínečné propuštění

podmíněný: prisión condicionalpráv. podmíněný trest

podmiňovací: modo condicionalling. podmiňovací způsob

propuštění: libertad condicionalpodmínečné propuštění

spojka: conjunción copulativa/adversativa/disyuntiva/condicional/concesiva/finalspojka slučovací/odporovací/vylučovací/podmínková/přípustková/účelová

věta: oración relativa/final/condicional/concesivavěta vztažná/účelová/podmínková/přípustková

způsob: modo indicativo/imperativo/condicionalzpůsob oznamovací/rozkazovací/podmiňovací