Hlavní obsah

zprávy

Vyskytuje se v

agenturní: агенту́рное све́дениеagenturní zpráva

podat: сообщи́тьpodat zprávu

špatný: плохи́е но́востиšpatné zprávy

výroční: отчётный докла́д, годово́й отчётvýroční zpráva

kódovaný: коди́рованное сообще́ниеkódovaná zpráva

napsat: сде́лать заявле́ние для печа́тиnapsat zprávu pro tisk

nést: Я приношу́ вам хоро́шие изве́стия.Nesu vám dobré zprávy.

plašit: пуга́ть люде́й плохи́ми новостя́миplašit lidi špatnými zprávami

proběhnout: В пре́ссе мелькну́ло интере́сное сообще́ние.Tiskem proběhla zajímavá zpráva.

redakce: отде́л но́востейredakce zpráv

šíření: распростране́ние ло́жных све́денийpráv. šíření poplašné zprávy

приложе́ние: сообще́ние с приложе́ниемzpráva s přílohou e-mailová

ва́жный: ва́жное сообще́ниеdůležitá zpráva

объясни́тельный: объясни́тельная запи́скаvysvětlivka, komentář, důvodová zpráva

отчётный: отчётный докла́дvýroční zpráva, zpráva o činnosti

све́дение: довести́ до све́денияsdělit, podat zprávu, oznámit co komu

но́вость: Отсу́тствие новосте́й уже́ хоро́шая но́вость.Žádná zpráva - dobrá zpráva.

чужо́й: с чужи́х слов говори́тьznát z doslechu, mít zprávu z druhé ruky

zpráva: сообще́ние с приложе́ниемzpráva s přílohou