Hlavní obsah

příliš

Vyskytuje se v

daleko: зайти́ сли́шком далеко́zajít příliš daleko

sladký: прито́рныйpříliš sladký

vzít si: приня́ть (сли́шком) бли́зко к се́рдцуvzít si co (příliš) k srdci

pozdě: сли́шком по́здноpříliš pozdě

zacházet: заходи́ть сли́шком далеко́zacházet příliš daleko

ме́ра: сверх ме́рыnadmíru, velmi, příliš, velice

осо́бенно: не осо́бенноnijak zvlášť, ne příliš

příliš: Он всё принима́ет бли́зко к се́рдцу., Он всё о́чень пережива́ет.Příliš si to bere.