Hlavní obsah

motor

Podstatné jméno, rod mužský

  • дви́гатель, мото́рčtyřtaktní motorчетырёхта́ктный дви́гательdieselový/benzínový motorди́зельный/бензи́новый дви́гательspalovací motorдви́гатель вну́треннего сгора́ния

Vyskytuje se v

čtyřdobý: четырёхта́ктный мото́рtech. čtyřdobý motor

dieselový: ди́зель-мото́рdieselový motor

indukční: индукцио́нный дви́гательindukční motor

spalovací: дви́гатель вну́треннего сгора́ния, ДВСspalovací motor

stacionární: стациона́рный дви́гательtech. stacionární motor

stojatý: вертика́льный дви́гательstojatý motor

výbušný: дви́гатель вну́треннего сгора́нияtech. výbušný motor

vznětový: дви́гатель с воспламене́нием от сжа́тияvznětový motor

zážehový: дви́гатель с зажига́нием от и́скрыzážehový motor

benzinový: бензи́новый дви́гательbenzinový motor

čtyřválcový: четырёхцили́ндровый дви́гательčtyřválcový motor

chcípnout: Мото́р загло́х.Motor chcípl.

kůň: дви́гатель мо́щностью 200 лошади́ных силmotor o výkonu 200 koní

rozložit: разобра́ть часы́/мото́рrozložit hodiny/motor

silný: си́льный дви́гательsilný motor

víko: кры́шка дви́гателяvíko motoru

výměna: заме́на свече́й/ма́сла в дви́гателеmotor. výměna svíček/oleje v motoru

vynechávat: Дви́гатель гло́хнет.Motor vynechává.

vypnout: вы́ключить/заглуши́ть дви́гательvypnout motor

zlobit: Мото́р барахли́т.Motor zlobí.

бензи́новый: бензи́новый дви́гательbenzinový motor

вертика́льный: вертика́льный дви́гательstojatý motor

вну́тренний: дви́гатель вну́треннего сгора́нияspalovací motor

дви́гатель: четырёхта́ктный/двухта́ктный дви́гательčtyřtaktní/dvoutaktní motor

сгора́ние: дви́гатель вну́треннего сгора́нияspalovací motor

чиха́ть: Мото́р чиха́ет.Motor kašle.

гло́хнуть: Мото́р гло́хнет.Motor zhasíná.

motor: четырёхта́ктный дви́гательčtyřtaktní motor