Hlavní obsah

дви́гатель

Podstatné jméno, rod mužský

  1. tech.motor strojди́зельный/бензи́новый дви́гательdieselový/benzínový motorчетырёхта́ктный/двухта́ктный дви́гательčtyřtaktní/dvoutaktní motor
  2. přen.hybatel, hybná sílapřen.přen. motor

Vyskytuje se v

бензи́новый: benzinový motorбензи́новый дви́гатель

вертика́льный: stojatý motorвертика́льный дви́гатель

вну́тренний: spalovací motor дви́гатель вну́треннего сгора́ния

сгора́ние: spalovací motorдви́гатель вну́треннего сгора́ния

электри́ческий: elektromotorэлектри́ческий дви́гатель

indukční: indukční motorиндукцио́нный дви́гатель

motor: čtyřtaktní motorчетырёхта́ктный дви́гатель

skříň: tech. kliková skříňка́ртер дви́гателя

spalovací: spalovací motorдви́гатель вну́треннего сгора́ния, ДВС

stacionární: tech. stacionární motorстациона́рный дви́гатель

stojatý: stojatý motorвертика́льный дви́гатель

ústrojí: hnací ústrojíдви́гатель

výbušný: tech. výbušný motorдви́гатель вну́треннего сгора́ния

vznětový: vznětový motorдви́гатель с воспламене́нием от сжа́тия

zážehový: zážehový motorдви́гатель с зажига́нием от и́скры

benzinový: benzinový motorбензи́новый дви́гатель

čtyřválcový: čtyřválcový motorчетырёхцили́ндровый дви́гатель

kůň: motor o výkonu 200 koníдви́гатель мо́щностью 200 лошади́ных сил

silný: silný motorси́льный дви́гатель

víko: víko motoruкры́шка дви́гателя

výměna: motor. výměna svíček/oleje v motoruзаме́на свече́й/ма́сла в дви́гателе

vynechávat: Motor vynechává.Дви́гатель гло́хнет.

vypnout: vypnout motorвы́ключить/заглуши́ть дви́гатель

дви́гатель: čtyřtaktní/dvoutaktní motorчетырёхта́ктный/двухта́ктный дви́гатель