Hlavní obsah

konečně

Vyskytuje se v

konečný: оконча́тельное реше́ние евре́йского вопро́саhist. konečné řešení židovské otázky

nekonečný: бесконе́чное мно́жествоmat. nekonečná množina

platnost: оконча́тельноs konečnou platností

stanice: коне́чная остано́вка/ста́нцияkonečná stanice

verze: рукопи́сная/печа́тная/оконча́тельная реда́кцияrukopisná/tištěná/konečná verze

vystupovat: Коне́чная, про́сьба освободи́ть ваго́ны!Konečná, vystupovat!

vyúčtování: оконча́тельный/годово́й расчётkonečné/roční vyúčtování

бесконе́чный: бесконе́чная дробьperiodické číslo, nekonečný zbytek při dělení