Hlavní obsah

bezpečnostní

Vyskytuje se v

kamera: ка́меры видеонаблюде́ния/слеже́нияbezpečnostní kamery

pás: реме́нь безопа́сностиmotor. bezpečnostní pás

služba: слу́жба безопа́сностиbezpečnostní služba

uzávěr: авари́йный затво́р для воды́bezpečnostní uzávěr vody

zámek: вися́чий/секре́тный/предохрани́тельный замо́кvisací/tajný/bezpečnostní zámek

zařízení: охра́нная систе́ма, предохрани́тельное устро́йствоbezpečnostní zařízení

zóna: зо́на безопа́сностиbezpečnostní zóna

důvod: в це́лях безопа́сностиz bezpečnostních důvodů

kód: код безопа́сностиbezpečnostní kód

připoutat se: застегну́ть ремни́ безопа́сностиpřipoutat se (bezpečnostními pásy)

безопа́сность: слу́жба безопа́сностиbezpečnostní služba

видеонаблюде́ние: ка́мера видеонаблюде́нияbezpečnostní kamera

код: код блокиро́вкиbezpečnostní kód

режи́м: режи́м безопа́сностиbezpečnostní předpisy

диста́нция: диста́нция безопа́сностиbezpečnostní vzdálenost

застегну́ть: застегну́ть ремни́ (безопа́сности)připoutat se, zapnout si (bezpečnostní) pásy

предосторо́жность: ме́ры предосторо́жностиbezpečnostní opatření

реме́нь: ремни́ безопа́сностиbezpečnostní pásy

bezpečnostní: слу́жба безопа́сностиbezpečnostní služba