Hlavní obsah

код

Podstatné jméno, rod mužský

  • kódпин-ко́дPIN kódкод досту́паpřístupový kódкод блокиро́вкиbezpečnostní kód

Podstatné jméno, rod mužský

  1. генети́ческий код odb.genetický kód

Vyskytuje se v

код: генети́ческий кодgenetický kód

генети́ческий: генети́ческий кодgenetický kód

ввести́: ввести́ (PIN) кодzadat (PIN) kód

aktivační: код актива́цииaktivační kód

binární: бина́рный кодvýp. binární kód

čárový: штрих-ко́д, штрихово́й кодčárový kód

číselný: цифрово́й кодčíselný kód

dvojkový: двои́чный кодdvojkový kód

genetický: генети́ческий кодgenetický kód

identifikační: ба́нковский идентификацио́нный код, БИКidentifikační kód banky

kód: генети́ческий кодgenet. genetický kód

místní: ме́стный кодmístní předvolba

zdrojový: код исто́чникаvýp. zdrojový kód

čtečka: ска́нер штрих-ко́довčtečka čárových kódů

naťukat: ввести́ ПИН-кодnaťukat PIN

předvolba: набра́ть кодvytočit předvolbu

zadat: ввести́ (ПИН-)кодzadat PIN kód

zadávat: вводи́ть паро́ль/ПИН-кодzadávat heslo/PIN