Hlavní obsah

код

Vyskytuje se v

код: genetický kódгенети́ческий код

генети́ческий: genetický kódгенети́ческий код

ввести́: zadat (PIN) kódввести́ (PIN) код

aktivační: aktivační kódкод актива́ции

binární: výp. binární kódбина́рный код

čárový: čárový kódштрих-ко́д, штрихово́й код

číselný: číselný kódцифрово́й код

dvojkový: dvojkový kódдвои́чный код

genetický: genetický kódгенети́ческий код

identifikační: identifikační kód bankyба́нковский идентификацио́нный код, БИК

kód: genet. genetický kódгенети́ческий код

místní: místní předvolbaме́стный код

zdrojový: výp. zdrojový kódкод исто́чника

čtečka: čtečka čárových kódůска́нер штрих-ко́дов

naťukat: naťukat PINввести́ ПИН-код

předvolba: vytočit předvolbuнабра́ть код

zadat: zadat PIN kódввести́ (ПИН-)код

zadávat: zadávat heslo/PINвводи́ть паро́ль/ПИН-код