Hlavní obsah

честно́й

Vyskytuje se v

че́стный: че́стное сло́воčestné slovo, na mou duši

нече́стно: Так нече́стно.To není čestné.

че́стно: е́сли че́стноupřímně řečeno

че́стно: Так не че́стно.To není fér.

čestný: Čestné slovo!Че́стное сло́во!, Кляну́сь!

fér: fér hraче́стная игра́

nekalý: nekalá soutěžнече́стная конкуре́нция

prohlášení: čestné prohlášeníче́стное заявле́ние

skákavý: expr. Panenko skákavá!Мать честна́я!

slovo: čestné slovoче́стное сло́во

falešný: falešná hraнече́стная игра́

fér: To není fér!Э́то не че́стно!

férově: férově jednatпоступа́ть че́стно

jednat: jednat čestněде́йствовать че́стно

čestný: dát čestné slovoдать че́стное сло́во