Hlavní obsah

цепь

Vyskytuje se v

за́мкнутый: за́мкнутая цепьuzavřený obvod/okruh

okruh: телефо́нная цепьtelefonní okruh

pásmo: го́рная цепьhorské pásmo

potravní: пищева́я цепь, цепь пита́нияbiol.,fyziol. potravní řetězec

řetěz: цепь велосипе́даřetěz jízdního kola

řetězec: цепь пита́нияbiol. potravní řetězec

uzavřený: за́мкнутая цепьelektr. uzavřený obvod

kotevní: я́корная цепьkotevní řetěz

obvod: электри́ческая цепьelektrický obvod

utrhnout se: сорва́ться с це́пи, закуси́ть удила́expr. utrhnout se z řetězu

utržený: Он сло́вно с це́пи сорва́лся.expr. Je jako utržený z řetězu.

vejce: Он как бу́дто с це́пи сорва́лся.Je jako z divokých vajec.

цепь: це́пи ра́бстваokovy otroctví