Hlavní obsah

цепь

Vyskytuje se v

за́мкнутый: за́мкнутая цепьuzavřený obvod/okruh

okruh: telefonní okruhтелефо́нная цепь

pásmo: horské pásmoго́рная цепь

potravní: biol.,fyziol. potravní řetězecпищева́я цепь, цепь пита́ния

řetěz: řetěz jízdního kolaцепь велосипе́да

řetěz: sněhové řetězyсне́жные це́пи

řetězec: biol. potravní řetězecцепь пита́ния

uzavřený: elektr. uzavřený obvodза́мкнутая цепь

kotevní: kotevní řetězя́корная цепь

obvod: elektrický obvodэлектри́ческая цепь

obvod: přerušení obvoduобры́в це́пи

řetěz: být jako utržený ze řetězuсло́вно с це́пи сорва́ться

řetěz: nejslabší článek řetězuса́мое сла́бое звено́ (в) це́пи

utrhnout se: expr. utrhnout se z řetězuсорва́ться с це́пи, закуси́ть удила́

utržený: expr. Je jako utržený z řetězu.Он сло́вно с це́пи сорва́лся.

vejce: Je jako z divokých vajec.Он как бу́дто с це́пи сорва́лся.