Hlavní obsah

utržený

Vyskytuje se v

utrhnout se: Utrhla se lavina.Сорвала́сь лави́на.

utržit: utržit ostuduопозо́риться, осрами́ться, осканда́литься

od, ode: utrhnout si od ústоторва́ть от себя́

právě: právě utržené květinyсве́жие цветы́

řetěz: být jako utržený ze řetězuсло́вно с це́пи сорва́ться

utržený: expr. Je jako utržený z řetězu.Он сло́вно с це́пи сорва́лся.

оторва́ть: budou brát všemi deseti, utrhnou ruceс рука́ми оторву́т