Hlavní obsah

торго́вый

Přídavné jméno-ая, -ое

  1. prodejní, obchodní síť ap.торго́вый представи́тельobchodní zástupceторго́вые ряды́obchodní pasážeторго́вый це́нтрobchodní důmторго́вый компле́ксnákupní střediskoторго́вый автома́тprodejní automat
  2. obchodní smlouva ap.

Vyskytuje se v

пала́та: торго́вая пала́таobchodní komora

пасса́ж: торго́вый пасса́жobchodní pasáž

площа́дка: торго́вая площа́дкаtržiště, trh

рее́стр: торго́вый рее́стрobchodní rejstřík

центр: торго́вый центрnákupní/obchodní centrum

представи́тельство: торго́вое представи́тельствоobchodní zastoupení

akademie: торго́вый колле́дж/те́хникумobchodní akademie

bilance: торго́вый/акти́вный/платёжный бала́нсobchodní/aktivní/platební bilance

centrum: торго́вый центр, шо́пинг-центрnákupní/obchodní centrum

dům: универма́г, торго́вый домobchodní dům

kapitál: оборо́тный/торго́вый капита́лprovozní/obchodní kapitál

komora: торго́вая пала́таobchodní komora

komplex: развлека́тельный/торго́вый/спорти́вный ко́мплексzábavní/nákupní/sportovní komplex

nákupní: торго́вый центр, шо́пинг-центрnákupní centrum

obchodní: торго́вый догово́рobchodní smlouva

plocha: торго́вая пло́щадьprodejní plocha

rejstřík: вы́писка из торго́вого рее́страekon. výpis z obchodního rejstříku

středisko: торго́вый центр/ко́мплексnákupní středisko

veřejný: откры́тое торго́вое о́бществоekon. veřejná obchodní společnost

zákoník: гражда́нский/торго́вый/уголо́вный ко́дексobčanský/obchodní/trestní zákoník

zastoupení: торго́вое представи́тельство, комме́рческое аге́нтствоobchodní zastoupení

značka: торго́вая ма́рка, торго́вый знакobchodní značka

pasáž: торго́вая галере́яobchodní pasáž

zastupitelství: торго́вое представи́тельствоobchodní zastupitelství

торго́вый: торго́вый це́нтрobchodní dům