Hlavní obsah

рее́стр [реэ-]

Podstatné jméno, rod mužský

Vyskytuje se v

majetek: рее́стр иму́ществаsoupis majetku

podnikový: рее́стр компа́нийpráv. podnikový rejstřík

rejstřík: вы́писка из торго́вого рее́страekon. výpis z obchodního rejstříku

trestní: рее́стр суди́мостиtrestní rejstřík

živnostenský: предпринима́тельский рее́стрživnostenský rejstřík

firemní: фи́рменный рее́стрfiremní rejstřík

zanést: внести́ в рее́стрzanést do registru/rejstříku

рее́стр: торго́вый рее́стрobchodní rejstřík