Hlavní obsah

телефо́нный

Přídavné jméno-ая, -ое

Vyskytuje se v

ввод: телефо́нный вводtelefonní přípojka

кни́га: телефо́нная кни́гаtelefonní seznam tištěný i v mobilu

про́вод: телефо́нный про́водtelefonní linka

спра́вочник: телефо́нный спра́вочникtelefonní seznam

гудо́к: (коро́ткий) телефо́нный гудо́к(krátký) telefonní tón

междугоро́дный: междугоро́дная телефо́нная связьmeziměstské telefonní spojení

budka: телефо́нная бу́дкаtelefonní budka

horký: горя́чая (телефо́нная) ли́нияhorká linka

kabel: телефо́нный ка́бельtelefonní kabel

nouzový: сро́чный телефо́нный звоно́кnouzové volání

okruh: телефо́нная цепьtelefonní okruh

účastník: телефо́нный абоне́нтtelefonní účastník

ústředna: центра́льная телефо́нная ста́нцияtelefonní ústředna

karta: телефо́нная ка́ртаtelefonní karta

pevný: стаби́льная телефо́нная ли́нияpevná telefonní linka

přepojit: переключи́ть телефо́нный разгово́рpřepojit telefonický hovor

přípojka: телефо́нный/га́зовый вводtelefonní/plynová přípojka

seznam: телефо́нный спра́вочникtelefonní seznam

sluchátko: телефо́нная тру́бкаtelefonní sluchátko

šňůra: телефо́нный шнурtelefonní šňůra

telefonní: телефо́нный спра́вочникtelefonní seznam

třísknout: бро́сить (телефо́нную) тру́бкуtřísknout (telefonním) sluchátkem

телефо́нный: телефо́нный спра́вочникtelefonní seznam