Hlavní obsah

та́йный

Vyskytuje se v

и́споведь: та́йна и́споведиzpovědní tajemství

agent: та́йный аге́нтtajný agent

listovní: та́йна перепи́скиlistovní tajemství

páně: Та́йная ве́черяposlední večeře Páně

tajemství: комме́рческая/ба́нковская/госуда́рственная та́йнаobchodní/bankovní/státní tajemství

tajný: та́йная поли́цияtajná policie

trojúhelník: та́йна Берму́дского треуго́льникаzáhada Bermudského trojúhelníku

výrobní: секре́ты произво́дства, произво́дственная та́йнаvýrobní tajemství

zapřená: инко́гнито, та́йноna zapřenou

zpovědní: та́йна и́споведиzpovědní tajemství

hlasování: та́йное голосова́ниеtajné hlasování

poslání: та́йная/секре́тная ми́ссияtajné poslání

volba: та́йное/откры́тое голосова́ниеtajná/veřejná volba