Hlavní obsah

та́йна

Vyskytuje se v

и́споведь: та́йна и́споведиzpovědní tajemství

agent: та́йный аге́нтtajný agent

listovní: та́йна перепи́скиlistovní tajemství

páně: Та́йная ве́черяposlední večeře Páně

pod, pode: держа́ть в та́йнеdržet pod pokličkou

tajemství: комме́рческая/ба́нковская/госуда́рственная та́йнаobchodní/bankovní/státní tajemství

tajný: та́йная поли́цияtajná policie

trojúhelník: та́йна Берму́дского треуго́льникаzáhada Bermudského trojúhelníku

výrobní: секре́ты произво́дства, произво́дственная та́йнаvýrobní tajemství

zapřená: инко́гнито, та́йноna zapřenou

zpovědní: та́йна и́споведиzpovědní tajemství

držet: держа́ть та́йнуdržet co v tajnosti

hlasování: та́йное голосова́ниеtajné hlasování

poslání: та́йная/секре́тная ми́ссияtajné poslání

prozradit: вы́дать свои́х соо́бщников/та́йнуprozradit spolupachatele/tajemství

svěřit: пове́рить/дове́рить та́йнуsvěřit tajemství

volba: та́йное/откры́тое голосова́ниеtajná/veřejná volba

vymámit: выведа́ть та́йну/информа́цию у когоvymámit z koho tajemství/informaci

vytáhnout: вы́манить де́ньги/та́йну у когоvytáhnout z koho peníze/tajemství

poklička: держа́ть что в та́йне, засекре́чивать чтоdržet co pod pokličkou

udržet: удержа́ть что в та́йне/секре́теudržet co pod pokličkou