Hlavní obsah

та́йна

Vyskytuje se v

и́споведь: та́йна и́споведиzpovědní tajemství

agent: tajný agentта́йный аге́нт

listovní: listovní tajemstvíта́йна перепи́ски

páně: poslední večeře PáněТа́йная ве́черя

pod, pode: držet pod pokličkouдержа́ть в та́йне

tajemství: obchodní/bankovní/státní tajemstvíкомме́рческая/ба́нковская/госуда́рственная та́йна

tajný: tajná policieта́йная поли́ция

tajný: tajné hlasováníта́йное голосова́ние

trojúhelník: záhada Bermudského trojúhelníkuта́йна Берму́дского треуго́льника

večeře: náb. poslední večeře PáněТа́йная ве́черя

výrobní: výrobní tajemstvíсекре́ты произво́дства, произво́дственная та́йна

zapřená: na zapřenouинко́гнито, та́йно

zpovědní: zpovědní tajemstvíта́йна и́споведи

držet: držet co v tajnostiдержа́ть та́йну

hlasování: tajné hlasováníта́йное голосова́ние

poslání: tajné posláníта́йная/секре́тная ми́ссия

prozradit: prozradit spolupachatele/tajemstvíвы́дать свои́х соо́бщников/та́йну

svěřit: svěřit tajemstvíпове́рить/дове́рить та́йну

tajemství: odhalit tajemstvíраскры́ть та́йну

tajný: tajné přáníта́йное жела́ние

volba: tajná/veřejná volbaта́йное/откры́тое голосова́ние

vymámit: vymámit z koho tajemství/informaciвыведа́ть та́йну/информа́цию у кого

poklička: držet co pod pokličkouдержа́ть что в та́йне, засекре́чивать что

tajemství: odnést si své tajemství do hrobuунести́ свою́ та́йну в моги́лу

udržet: udržet co pod pokličkouудержа́ть что в та́йне/секре́те