Hlavní obsah

строи́тельный

Přídavné jméno-ая, -ое

Vyskytuje se v

де́ло: строи́тельное де́лоstavitelství

кооперати́в: жили́щно-строи́тельный кооперати́вstavební bytové družstvo

надзо́р: строи́тельный надзо́рstavební dozor

площа́дка: строи́тельная площа́дкаstaveniště, parcela

dozor: stavební dozorстрои́тельный надзо́р

montážní: montážní práceстрои́тельно-монта́жные рабо́ты

stavební: stavební firmaстрои́тельная фи́рма

stavební: stavební dozorстрои́тельный надзо́р

družstvo: stavební bytové družstvoжили́щно-строи́тельный кооперати́в

hmota: stavební hmotyстрои́тельные материа́лы

materiál: stavební materiálстрои́тельный материа́л, стройматериа́л

podnik: stavební podnikдомострои́тельный комбина́т, строи́тельное предприя́тие

pozemek: stavební pozemekстрои́тельный уча́сток

spoření: stavební spořeníжили́щные строи́тельные сбереже́ния