Hlavní obsah

строи́тельный

Přídavné jméno-ая, -ое

Vyskytuje se v

де́ло: строи́тельное де́лоstavitelství

кооперати́в: жили́щно-строи́тельный кооперати́вstavební bytové družstvo

надзо́р: строи́тельный надзо́рstavební dozor

площа́дка: строи́тельная площа́дкаstaveniště, parcela

dozor: строи́тельный надзо́рstavební dozor

montážní: строи́тельно-монта́жные рабо́тыmontážní práce

stavební: строи́тельная фи́рмаstavební firma

družstvo: жили́щно-строи́тельный кооперати́вstavební bytové družstvo

hmota: строи́тельные материа́лыstavební hmoty

materiál: строи́тельный материа́л, стройматериа́лstavební materiál

podnik: домострои́тельный комбина́т, строи́тельное предприя́тиеstavební podnik

pozemek: строи́тельный уча́стокstavební pozemek

spoření: жи́лищные строи́тельные сбереже́нияstavební spoření