Hlavní obsah

materiál

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (látka, surovina) материа́лpřírodní materiályприро́дные материа́лыstavební materiálстрои́тельный материа́л, стройматериа́л
  2. (podklad, pramen) материа́л

Vyskytuje se v

únava: únava materiáluуста́лость материа́ла

archivování: archivování materiálůархи́вное хране́ние материа́лов

kompromitující: kompromitující materiálкомпрома́т

propagační: propagační materiályрекла́мные материа́лы

šetření: šetření materiálemэконо́мия материа́ла

úspora: úspora materiálu/času/palivaэконо́мия мате́рии/вре́мени/то́плива

vhodný: vhodný materiálподходя́щий материа́л

využitelný: využitelný materiálиспо́льзуемый материа́л

огнесто́йкий: nehořlavé materiályогнесто́йкие материа́лы

материа́л: obalový materiálупако́вочный материа́л

электроустано́вочный: elektroinstalační materiálэлектроустано́вочные изде́лия

materiál: přírodní materiályприро́дные материа́лы