Hlavní obsah

montážní

Vyskytuje se v

linka: montážní/výrobní linkaсбо́рочная/произво́дственная ли́ния

pás: dopravní/montážní pásтра́нспортная/монта́жная ле́нта

stojan: montážní stojanсбо́рочный стано́к

я́ма: montážní jámaсмотрова́я я́ма

montážní: montážní práceстрои́тельно-монта́жные рабо́ты