Hlavní obsah

со́бственность

Vyskytuje se v

интеллектуа́льный: интеллектуа́льная со́бственностьduševní vlastnictví

поземе́льный: поземе́льная со́бственностьpozemkové vlastnictví

ча́стный: ча́стная со́бственностьosobní vlastnictví

duševní: интеллектуа́льная со́бственностьduševní vlastnictví

movitý: дви́жимая со́бственностьmovitý majetek

vlastnický: пра́во со́бственностиpráv. vlastnické právo

vlastnictví: поземе́льная со́бственностьpozemkové vlastnictví

nabytí: приобрете́ние со́бственностиpráv. nabytí vlastnictví

propadnout: поступи́ть в со́бственность госуда́рстваpropadnout státu

soukromý: находи́ться в ча́стной со́бственностиbýt v soukromém vlastnictví

со́бственность: находи́ться в со́бственности кого, чьейbýt ve vlastnictví, být vlastnictvím koho/čeho