Hlavní obsah

соблюда́ть

Vyskytuje se v

зако́н: соблюда́ть зако́ныdodržovat zákony

пра́вило: соблюда́ть пра́вилаdodržovat pravidla

vzdálenost: соблюда́ть безопа́сную диста́нциюdopr. dodržovat bezpečnou vzdálenost

ctít: соблюда́ть зако́ныctít zákony

dekorum: соблюда́ть деко́румzachovávat dekorum

dieta: соблюда́ть дие́ту, сиде́ть на дие́теdržet dietu

dietně: пита́ться диети́чески, соблюда́ть дие́туdietně se stravovat

dodržovat: соблюда́ть зако́ныdodržovat zákony

držet: соблюда́ть дие́туdržet dietu

etiketa: соблюда́ть этике́тdodržovat etiketu

odstup: соблюда́ть диста́нциюdodržovat odstup

pravidlo: соблюда́ть пра́вилаdodržovat pravidla

rozestup: соблюда́ть диста́нциюudržovat rozestupy

zákon: соблюда́ть зако́ныdodržovat zákony

соблюда́ть: соблюда́ть дие́туdržet dietu