Hlavní obsah

проце́сс

Podstatné jméno, rod mužský

  1. в проце́ссе během čeho, v průběhu čeho

Vyskytuje se v

воспали́тельный: воспали́тельный проце́ссzánětlivý proces

разво́дный: разво́дный проце́ссrozvodové řízení

бракоразво́дный: бракоразво́дный проце́ссrozvodové řízení

arbitrážní: арбитра́жный проце́ссpráv. arbitrážní řízení

děj: хими́ческий проце́ссchemický děj

pochod: хими́ческий проце́ссchemický pochod

postup: технологи́ческий проце́ссtechnologický postup

proces: уголо́вный/гражда́нский проце́ссtrestní/civilní proces

rozvodový: бракоразво́дный проце́ссrozvodové řízení

řízení: бракоразво́дный проце́ссrozvodové řízení

spalovací: проце́сс горе́нияspalovací proces

asimilace: проце́сс ассимиля́цииproces asimilace

izobarický: изоба́рный проце́ссizobarický děj

kvasný: броди́льный проце́ссkvasný proces

stárnutí: проце́сс старе́нияproces stárnutí

výrobní: произво́дственный проце́ссvýrobní proces

проце́сс: в проце́ссеběhem čeho, v průběhu čeho