Hlavní obsah

по́льзователь

Podstatné jméno, rod mužský

  • uživatelконе́чный по́льзовательkoncový uživatel

Vyskytuje se v

внима́ние: Внима́нию по́льзователей!Upozornění pro uživatele!

искушённый: искушённый по́льзовательzběhlý uživatel

руково́дство: руково́дство по́льзователяuživatelský manuál

jméno: и́мя по́льзователя, и́мя учётной за́писиvýp. uživatelské jméno

koncový: коне́чный покупа́тель/по́льзовательkoncový zákazník/uživatel

podpora: подде́ржка по́льзователейvýp. uživatelská podpora

profil: ка́рточка по́льзователяuživatelský profil

přívětivý: удо́бный для по́льзователяuživatelsky přívětivý ovládání ap.

účet: по́льзовательский счёт, счёт по́льзователя, акка́унтuživatelský účet

uživatelský: и́мя по́льзователяuživatelské jméno

manuál: руково́дство по́льзователяuživatelský manuál

pokročilý: продви́нутый по́льзовательvýp. pokročilý uživatel

přihlásit: зарегистри́ровать но́вого по́льзователяpřihlásit nového uživatele

přihlášený: зарегистри́рованный по́льзовательpřihlášený uživatel

příručka: руково́дство по́льзователяuživatelská příručka

uživatel: руково́дство по́льзователяmanuál pro uživatele

uživatelsky: удо́бный для по́льзователяuživatelsky příjemný

по́льзователь: коне́чный по́льзовательkoncový uživatel