Hlavní obsah

пе́нсия

Podstatné jméno, rod ženský

  • důchod, penze, výslužbaуйти́/вы́йти на пе́нсиюodejít do penzeпе́нсия по ста́рости/по инвали́дностиstarobní/invalidní důchod

Vyskytuje se v

пожи́зненный: пожи́зненная пе́нсияdoživotní renta

назна́чить: назна́чить пе́нсию комуvyměřit důchod komu

уйти́: уйти́ на пе́нсиюodejít do důchodu

penze: пе́нсия/посо́бие по ста́ростиstarobní penze

sirotčí: сиро́тская пе́нсияsirotčí důchod

starobní: пе́нсия по ста́ростиpráv. starobní důchod

výměr: исчисле́ние пе́нсииdůchodový výměr

být: быть на пе́нсииbýt v důchodu

doživotní: пожи́зненная пе́нсияdoživotní renta

důchod: пе́нсия по ста́ростиstarobní důchod

jít: уйти́ на пе́нсиюjít do důchodu

odejít: уйти́ в декре́т/на пе́нсиюodejít na mateřskou/do důchodu

odchod: ухо́д на пе́нсиюodchod do důchodu

pobírat: получа́ть/брать пе́нсию по ста́ростиpobírat starobní důchod

vdovský: пе́нсия вдо́выvdovský důchod

пе́нсия: пе́нсия по ста́рости/по инвали́дностиstarobní/invalidní důchod