Hlavní obsah

населе́ние

Vyskytuje se v

пе́репись: пе́репись населе́нияsčítání lidu

мигра́ция: мигра́ция населе́нияmigrace obyvatelstva

пло́тность: пло́тность населе́нияhustota obyvatelstva

разноязы́чный: разноязы́кое населе́ниеrůznojazyčné obyvatelstvo

учёт: учёт населе́нияsčítání obyvatel

этни́ческий: этни́ческий соста́в населе́нияetnické složení obyvatelstva

hlava: вы́пуск проду́кции/потребле́ние на ду́шу (населе́ния)výroba/spotřeba na hlavu

hustota: пло́тность населе́нияgeogr. hustota osídlení

kupní: покупа́тельная спосо́бность населе́нияkupní síla obyvatelstva

sčítání: пе́репись населе́нияsčítání lidu

civilní: гражда́нское населе́ниеcivilní obyvatelstvo

etnický: этни́ческий соста́в населе́нияetnické složení obyvatelstva

lid: пе́репись населе́нияsčítání lidu

počet: чи́сленность населе́нияpočet obyvatel

populační: демографи́ческий взрыв, бу́рный рост населе́нияpopulační exploze

původní: коренно́е населе́ние, автохто́ныpůvodní obyvatelstvo