Hlavní obsah

коли́чество

Vyskytuje se v

ка́чество: катего́рии ка́чества и коли́честваkategorie kvality a kvantity

počet: нечётное/чётное коли́чествоlichý/sudý počet

stopový: следово́е коли́чествоstopové množství

kvantita: ка́чество и коли́чествоkvalita a kvantita

množstevní: опто́вая ски́дка, ски́дка за коли́чествоekon. množstevní sleva

plný: по́лное коли́чество очко́вplný počet bodů

raněný: уточни́ть коли́чество ра́неныхupřesnit množství raněných