Hlavní obsah

информа́ция

Podstatné jméno, rod ženský

  1. генети́ческая информа́ция genet.genetická informace

Vyskytuje se v

сре́дство: сре́дства ма́ссовой информа́цииhromadné sdělovací prostředky

односторо́нний: односторо́нняя информа́цияjednostranná informace

hromadný: сре́дства ма́ссовой информа́цииhromadné sdělovací prostředky

informace: вхо́дная информа́цияvýp. vstupní informace

odkaz: ссы́лка на предыду́щую информа́циюodkaz na předchozí informaci

prostředek: сре́дства ма́ссовой информа́ции(hromadné) sdělovací prostředky

sdělovací: сре́дства ма́ссовой информа́ции, масс-ме́диаsdělovací prostředky

tok: пото́к информа́цииtok informací

únik: уте́чка информа́цииpřen. únik informací

doplňující: дополни́тельная информа́цияdoplňující informace

neposkytnutí: непредоставле́ние информа́цииneposkytnutí informace

potvrzený: подтверждённая информа́цияpotvrzená informace

skutečnost: секре́тная информа́цияutajované skutečnosti

uvalit: наложи́ть на информа́цию эмба́ргоuvalit na informaci embargo

vymámit: выведа́ть та́йну/информа́цию у когоvymámit z koho tajemství/informaci

zájemce: информа́ция для заинтересо́ванных лицinformace pro zájemce

zdroj: исто́чник информа́цииinformační zdroj

информа́ция: генети́ческая информа́цияgenetická informace