Hlavní obsah

выраже́ние

Podstatné jméno, rod střední

  1. с выраже́нием hovor.s citem, procítěně recitovat ap.

Vyskytuje se v

стесня́ться: не стесня́ться в выраже́нияхnechodit si daleko pro hrubé slovo, nevybírat si slova

сре́дство: сре́дства выраже́нияvyjadřovací prostředky

вульга́рный: вульга́рное выраже́ниеvulgární výraz

ходово́й: ходово́е выраже́ниеrozšířený výraz

hovorový: разгово́рное выраже́ниеhovorový výraz

lidový: просторе́чное выраже́ниеling. lidový výraz

prostředek: сре́дства выраже́нияling. vyjadřovací prostředky

regulární: регуля́рное выраже́ниеregulární výraz

výraz: регуля́рное выраже́ниеregulární výraz

kondolenční: письмо́ (с выраже́нием) соболе́знованияkondolenční dopis

vyjádření: выраже́ние сочу́вствияvyjádření soustrasti

выраже́ние: с выраже́ниемs citem, procítěně recitovat ap.