Hlavní obsah

вульга́рный

Vyskytuje se v

výraz: литерату́рное/вульга́рное выраже́ниеspisovný/vulgární výraz

вульга́рный: вульга́рное выраже́ниеvulgární výraz