Hlavní obsah

вы́боры

Množné číslo-ов

  • volbyпрямы́е/ко́свенные/всео́бщие вы́борыpřímé/nepřímé/všeobecné volby

Vyskytuje se v

вы́бор: на вы́борpodle výběru, na vybranou, s možností vybrat si

коммуна́льный: коммуна́льные вы́борыkomunální volby

вы́бор: У нас нет вы́бора.Nemáme na vybranou.

вы́бор: свобо́да вы́бораsvoboda volby

вы́бор: с со́усом на ваш вы́борs omáčkou podle vašeho výběru/přání

де́лать: де́лать вы́борvybírat

kolo: první kolo volebпе́рвый тур вы́боров

komunální: komunální volbyкоммуна́льные вы́боры

předčasný: polit. předčasné volbyдосро́чные вы́боры

svobodný: svobodné volbyсвобо́дные вы́боры

volba: komunální volbyкоммуна́льные вы́боры

volba: volby do parlamentuвы́боры в парла́мент

volební: volební řádположе́ние о вы́борах

vypsat: vypsat (předčasné) volbyобъяви́ть (досро́чные) вы́боры

anulace: anulace výsledků volebотме́на результа́тов вы́боров

neregulérnost: stížnost na neregulérnost volebжа́лоба на непра́вильность вы́боров

prezidentský: prezidentské volbyпрезиде́нтские вы́боры

předepsat: předepsat datum volebназна́чить срок для вы́боров

široký: široký výběrширо́кий вы́бор

účast: volební účastуча́стие в вы́борах

volba: volba povoláníвы́бор профе́ссии

volba: vypsat volbyназна́чить вы́боры

výběr: velký výběrбольшо́й вы́бор, широ́кий ассортиме́нт

výběr: Neměl jsem na výběr.У меня́ не́ было вы́бора.

výběrový: vypsat výběrové řízeníобъяви́ть ко́нкурс по вы́бору

vybraná: mít na vybranouиме́ть (на) вы́бор

zveřejnit: zveřejnit výsledky volebогласи́ть результа́ты вы́боров

вы́боры: прямы́е/ко́свенные/всео́бщие вы́борыpřímé/nepřímé/všeobecné volby