Hlavní obsah

вы́дача

Vyskytuje se v

lék: вы́дача лека́рств по реце́птамvýdej léků na recepty

vydání: вы́дача докуме́нтовvydání dokladů

výdej: вы́дача лека́рств по реце́птамvýdej léků na recepty

výdejna: вы́дача багажа́výdejna zavazadel

výdejní: вре́мя вы́дачиvýdejní doba

předpis: вы́дача лека́рств по реце́птамvýdej léků na lékařský předpis

вы́дача: вы́дача докуме́нтовvydání dokladů