Hlavní obsah

předání

Vyskytuje se v

pověřovací: předat pověřovací listinyвручи́ть вери́тельные гра́моты

předat: předat věc kompetentní instanciпереда́ть де́ло в компете́нтную инста́нцию

štafeta: předat štafetuпереда́ть эстафе́ту

žezlo: předat žezlo svému nástupciпереда́ть ски́петр своему́ насле́днику