Hlavní obsah

во́сьмеро

Číslovka-ы́х, -ы́м

  1. за во́сьмерых za osm

Vyskytuje se v

во́сьмеро: за во́сьмерыхza osm

балл: землетрясе́ние в во́семь ба́лловzemětřesení o síle osmi stupňů

где́-то: Приду́ где́-то о́коло восьми́.Přijdu asi kolem osmé.

отрабо́тать: Отрабо́тал во́семь часо́в.Odpracoval osm hodin.

nota: це́лая/полови́нная/четвертна́я/восьма́я но́таcelá/půlová/čtvrťová/osminová nota

denně: Он рабо́тает во́семь часо́в в су́тки.Pracuje osm hodin denně.

místo: Вме́сто семи́ пришёл то́лько в во́семь.Místo v sedm přišel až v osm.

zemětřesení: землетрясе́ние в во́семь ба́лловzemětřesení o síle osmi stupňů