Hlavní obsah

zu dem

zuk(e)

zuk, ke

der, die, dasten(to), ta(to), to(to)

Vyskytuje se v

Zeit: zu der Zeit, als...v (té) době, kdy...

zu: zu dem nächsten Hausk nejbližšímu domu

Distanz: Distanz zu den Mitarbeitern halten/wahrenudržovat/zachovávat (si) odstup od spolupracovníků

hin sein: Bis zu dem Termin ist es noch einige Zeit hin.Do termínu zbývá ještě nějaký čas.

intelektuál: j-n zu den Intellektuellen zählenpovažovat koho za intelektuála

legenda: die Legende zu den Bildernlegenda k obrázkům

mezi: Das Eisen gehört zu den Metallen.Železo patří mezi kovy.

nanejvýš: sich zu den anderen äußerst unverträglich verhaltenchovat se k jiným nanejvýše nesnášenlivě

nořit se: bis zu den Knien im Wasser versinkennořit se po kolena do vody

příchod: Zugang zu den Zügenpříchod k vlakům

zasvěcený: zu den Eingeweihten gehörenpatřit mezi zasvěcené

Akte: etw. Akk zu den Akten legenodložit co ad acta, založit co ke spisům