Hlavní obsah

zlost

Vyskytuje se v

leda: Nichts als Ärger hat man damit.To je leda pro zlost.

rudnout: vor Wut errötenrudnout zlostí

sršet: Seine Augen funkeln vor Zorn.přen. Jeho oči srší zlostí.

vřít: Sie kochte vor Wut., Die Wut gärte in ihr.přen. Zlost v ní vřela.

vybíjet: Du darfst nicht deine Wut an den Kindern auslassen.Nesmíš si vybíjet zlost na dětech.

zaskřípat: (vor Wut) mit den Zähnen knirschen(zlostí) zaskřípat zuby

außer: außer sich vor Zorn seinbýt zlostí bez sebe

stumm: stumm vor Wut seinbýt němý zlostí

Ärger: den Ärger an j-m auslassenvylít si (svou) zlost na kom

zeigen: seinen Ärger zeigenprojevit svou zlost

zlost: etw. aus Ärger tunudělat co ze zlosti