Hlavní obsah

zasypat

Dokonavé sloveso

  1. (sypáním zaplnit) zuschütten, verschüttenzasypat hrobein Grab zuschaufeln
  2. (sypáním zavalit) verschüttenPři výbuchu bylo několik horníků zasypáno.Bei der Explosion wurden mehrere Bergleute verschüttet.
  3. (sypáním pokrýt) bestreuenzasypat bábovku cukremeinen Napfkuchen mit Zucker bestreuen
  4. přen. expr.(zahrnout) überschütten, überhäufen j-n mit etw.zasypat koho daryj-n mit Geschenken überschütten

Vyskytuje se v

díra: ein Loch zuschüttenzasypat díru

Loch: ein Loch in der Erde zuschüttenzasypat díru v zemi

zasypat: ein Grab zuschaufelnzasypat hrob