Hlavní obsah

wirken

Vyskytuje se v

Wunder: Wunder wirkendělat zázraky

zerfahren: zerfahren wirkenpůsobit rozervaně

fortwirken: Diese Gedichtsammlung wirkt noch bis heute fort.Tato básnická sbírka je působivá ještě i dnes.

kindlich: kindlich wirkenpůsobit dětsky

monumental: monumental wirkenpůsobit monumentálně

unnahbar: unnahbar wirkenpůsobit uzavřeně

komicky: komisch wirken/aussehenpůsobit/vypadat komicky

mocně: auf j-n mächtig wirkenmocně působit na koho

nezdravě: auf j-n ungesund wirkenpůsobit na koho nezdravě

regionálně: regional wirkendregionálně působící

wirken: Das Getränk wirkte berauschend.Nápoj měl opojný účinek.