Hlavní obsah

vystoupit

Vyskytuje se v

hora: einen Berg besteigen/hinaufkletternvystoupit/vylézt na horu

příští: nächste Station aussteigenpříští zastávku vystoupit

konečná: an der Endstation aussteigenvystoupit na konečné

vrchol: den Berggipfel besteigenvystoupit na vrchol hory

vyhrnout: Sie schürzte ihr Kleid und stieg die Treppe hinauf.Vyhrnula si šaty a vystoupila po schodech.

z, ze: aus dem Zug aussteigenvystoupit z vlaku

absteigen: vom Wagen absteigenvystoupit z vozu

heraustreten: aus der Reihe heraustretenvystoupit z řady

Höhe: eine Höhe ersteigenvystoupit na pahorek

Kirche: aus der Kirche austretenvystoupit z církve

Menge: aus der Menge tretenvystoupit z davu

Öffentlichkeit: mit etw. an die Öffentlichkeit tretenvystoupit s čím na veřejnost, zveřejnit co

vystoupit: Er bestieg den Berg.Vystoupil na horu.