Hlavní obsah

vrhnout se

Vyskytuje se v

země: sich zu Boden stürzenvrhnout se k zemi

Knie: sich vor j-m auf die Knie werfenvrhnout se před kým na kolena

hermachen: Er hat sich über die Arbeit hergemacht.Vrhl se do práce.

werfen: sich j-m zu Füßen werfenvrhnout se komu k nohám